Informace o kurzech na zbrojní průkazy:Osobní stránka na adrese: corrado.freepage.cz

Informace o kurzech na zbrojní průkazy


Termíny kurzů pro rok 2022

Kurz začíná : 31.8.2022 zkouška:  20.9.2022
      5.10.2022  25.10.2022
      2.11.2022  22.11.2022
     30.11.2022                           20.12.2022  

          

Kurz je potřeba zaplatit dopředu po návštěvě Pčr-aby jste věděli v kterém měsíci budete skládat zkoušku.Cena výuky na střelnici je ve výši 3500 Kč

zájemci o kurz se dostaví ve středu na střelnici Corrado v 18,00hodin a zde bude zahájen kurz prvními 2 hodinami = seznámení s postupem výuky.

Vyučujeme se zbraněmi: CZ P10C, CZ- 75,brokovou dvojku 16-70, malorážku CZ 455

Zbraně ke zkoušce určuje zkušební komisař – primární zbraní namanipulaci a střelby je u nás pistole CZ – P-10 C

Podmínky pro získáníZP:

1.Požádáte svého obvodního lékaře o potvrzení zdravotního stavu pro zkoušky na zbrojní průkaz podle skupin   A, B, C, D, E 

Váš obvodní lékař Vám vystaví potvrzení, které má platnost 3 měsíce a stojí obvykle 600 Kč. Hlídejte si, aby potvrzení, které vám vystaví mělo číslo,pod kterým toto potvrzení eviduje.

2.Podáte přihlášku na svém okr. řeď. PČR tam kde máte trvalou adresu. Tam dáte přihlášku-potvrzení o zdravotního stavu a 100,- Kč kolek.  (tiskopis přihlášky najdete v odkaze dole v tiskopisech)
Pokud jste z jiného okresu, můžete požádat o provedení zkoušky  v Ostravě a to přímo na Pčr zbraně na Výstavní ulici  z důvodu účasti na kurzu ZP na Corradu. 

3. Přijdete k nám na kurz. Výuka není povinná, u nás stojí 3500 Kč včetně prostříleného střeliva. S výukou začínáme ve středu úvodními 2 hodinami a pak pokračujeme pá,po,st,pá, celkem 5 x po dvou hodinách vždy od 18,00 do 20,00 . My vás naučíme rozebírat a skládat zbraně a bezpečné zacházení se zbraní, střílet, také vám pomůžeme osvětlit testové otázky a prováděcí předpisy potřebné ke získání ZP. Týden volna před zkouškou můžete využít i doplňujícím střelbám s instruktorem na naší střelnici po domluvě termínu.

4.Zkouška je v úterý od 8,00 do cca 13,00 hod. cena pro zkušebního komisaře je 600 Kč (v hotovosti) a pro praktické vykonání zkoušky na střelnici je 1500,- Kč.

 Po úspěšném vykonání zkoušek zaplatíte:

na PČR budete platit 700 Kč za každou skupinu-podle toho kolik skupin jste si žádali na přihlášce.
Skupiny jsou označeny písmeny A, B, C, D, E
Po vystavení ZP pak popřípadě další kolky za nákupní povolení na zbraň ap.Veškeré platby na policii jsou v kolcích-kolky si zakupte dopředu na poště avezměte s sebou.

Cílem výuky je připravit Vás tak, abyste byli schopni úspěšně zvládnout zkoušku a získat tak odbornou způsobilost a získat ZP

Termíny zkoušek včetně  opravných zkoušek a změn v přihláškách provádí pouze Pčr zbraně a střelivo.

 www.strelnicecorrado.cz

Učení na zkoušku

zkouška na nečisto je zde:
https://zbrojni-prukaz.etesty.cz/zbrojak_test_vyhodnoceni_full.php?test_ident=dx5fynwp13fwtmy

zbraně kvalitně :
https://zbranekvalitne.cz/zbrojni-prukaz/testove-otazky/test-nanecisto

Testové otázky + správné odpovědi:

https://drive.google.com/file/d/1IFcga6G70zXgEN99L6DsjrJdO0y9oJuP/view?usp=sharing

Novelizace zákona o zbraních:

https://drive.google.com/file/d/1UN3wsSBUzq6CXEVrNFodYVWvFdmlkMNh/view?usp=sharing

Tiskopisy a žádosti:ZP-nákupní povolení ap.

https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3D